Młodzież a trening z obciążeniem: alternatywny sposób na aktywność fizyczną

Młodzież a trening z obciążeniem: alternatywny sposób na aktywność fizyczną

Biorąc pod uwagę spadek aktywności fizycznej i wzrost otyłości wśród dzisiejszej młodzieży, konieczne jest przedstawienie tej populacji różnych metod treningowych w celu zwiększenia ich zainteresowania aktywnością fizyczną. Mniej niż jedna trzecia młodzieży jest aktywna fizycznie regularnie. Wskaźnik otyłości niemal podwoił się u dzieci i czterokrotnie zwiększył się u nastolatków w ciągu ostatnich 30 lat. Chociaż ćwiczenia sportowe i aerobowe są świetnymi środkami, aby rozwiązać te problemy, mogą nie być idealne dla wszystkich. Niektórzy młodzi ludzie mogą nie posiadać umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w sporcie lub mogą mieć problemy z ćwiczeniem aerobowym z powodu nadmiernej masy ciała. Może to ostatecznie przyczynić się do unikania przez nich tego typu aktywności. Trening z obciążeniem – siłowy bądź wytrzymałościowo – siłowy może zapewnić młodym ludziom więcej pozytywnych doświadczeń, co może prowadzić do utrzymywania przez nich sprawności fizycznej  przez całe życie. Podczas gdy trening aerobowy powinien być zawsze promowany, trening z obciążeniem nie powinien być pomijany. Może on pomóc młodzieży w osiągnięciu zalecanych 60 minut umiarkowanie intensywnej aktywności przez większość dni.

 

Bezpieczeństwo treningu siłowego młodzieży

American College of Sports Medicine, National Academy of Sports Medicine, National Strength and Conditioning Association oraz American Academy of Pediatrics sugerują, że trening z obciążeniem może być włączany jako część programów aktywności fizycznej młodzieży zakładając, że stosuje się odpowiednią technikę i nadzór. Badania sugerują, że ryzyko urazu podczas treningu z obciążeniem może być bardziej związane ze słabą techniką ćwiczeń i niewłaściwym użyciem sprzętu niż z samą aktywnością. Wiele zgłoszonych urazów związanych z treningiem z obciążeniem wynika z niewłaściwej techniki, braku odpowiedniego nadzoru, nadmiernych obciążeń i niewłaściwego użycia sprzętu do ćwiczeń. Dostępnych jest bardzo mało dowodów na to, że odpowiednio nadzorowane i planowane programy treningu siłowego powodują zwiększone ryzyko obrażeń. Badania wskazują, że odpowiednie programy treningu z obciążeniem są bezpieczniejsze niż wiele programów sportowych dla młodzieży.

 

Powszechnie panującą opinią na temat treningu z obciążeniem u młodzieży jest to, że powoduje on nadmierny stres i potencjalne uszkodzenie płytek wzrostu, połączeń ruchomych kości oraz chrząstek pokrywających zakończenia kości. Obszary te są bardziej wrażliwe i podatne na uszkodzenia u młodszej populacji, gdy zostaną na nie nałożone nadmierne obciążenia; Jednak żadne badania nie wykazały, że odpowiednio przepisany trening z obciążeniem może uszkodzić płytki wzrostu. Nie ma dowodów na to, że trening z obciążeniem ma negatywny wpływ na liniowy wzrost. Urazy mięśniowe są powszechne u osób praktykujących trening z obciążeniem; jednak zdecydowana większość z tych urazów wynika z nadmiernego i nieprawidłowo dobranego oporu lub niewłaściwej formy wykonywania ćwiczeń. Odpowiednio przepisany trening może nawet zmniejszyć ryzyko powstawania tych urazów.

 

Korzyści płynące z programów treningu siłowego dla młodzieży

Godne podkreślenia jest,  że w pierwszej kolejności powinniśmy zachęcać młodzież do aktywności fizycznej poprzez „zabawę”. Jednak korzyści zdrowotne zostały potwierdzone, gdy trening z obciążeniem jest włączony do programów aktywności fizycznej młodzieży. Wykazano, że trening ten poprawia skład ciała i poprawia wrażliwość na insulinę. Niektóre badania wskazują również na możliwość obniżenia ciśnienia krwi u młodzieży z nadciśnieniem i polepszenia profilu lipidowego. Trening z obciążeniem poprawia rozwój kości dzięki zastosowanym siłom ściskającym i rozciągającym, co zwiększa ich wytrzymałość. W zależności od programu treningowego wykazano poprawę umiejętności motorycznych, takich jak szybkość i skoczność. Odpowiednio ustalone programy mogą zwiększyć odporność na urazy sportowe. Ze wszystkich potencjalnych korzyści treningu oporowego, jednym z obszarów, które mogą być najbardziej wartościowe, jest poprawa zdolności psychospołecznych. Nie wszystkie badania, ale niektóre wykazują poprawę poczucia samoskuteczności. Jest to jeden z najważniejszych czynników prognozujących odniesienie sukcesu i zwiększający szanse na potencjalne uczestnictwo w programach ćwiczeń przez całe życie. Badania sugerują, że korzyści psychospołeczne rozwinięte poprzez trening oporowy mogą być podobne do tych obserwowanych w sportach zespołowych.

 

Podsumowanie

Programy szkoleniowe z zakresu treningu z obciążeniem młodzieży stają się coraz bardziej popularne na zajęciach wychowania fizycznego, salach fitness i prywatnych studiach treningowych. Znaczące korzyści zdrowotne zostały wykazane dzięki odpowiednio zaprojektowanym i nadzorowanym programom szkolenia młodzieży. Dla wielu młodych stanowi on alternatywny sposób uczestnictwa w aktywności fizycznej. Niektóre populacje młodzieży mogą uznać trening z obciążeniem za bardziej ekscytujący i przyjemniejszy. Najbardziej uznane organizacje amerykańskie (National Academy of Sports Medicine, American College of Sports Medicine, National Strength and Conditioning Association oraz American Academy of Pediatrics), które wyznaczają standardy dla programów ćwiczeń, wspierają udział młodzieży w odpowiednio zaprojektowanych i nadzorowanych programach treningu z obciążeniem.

 

W świecie, w którym coraz więcej jest otyłych dzieci, a siedzący tryb życia jest coraz bardziej powszechny, trening siłowy powinien być mile widziany wśród młodych osób, a nie odrzucany na podstawie wyciągniętych z palca mitów.

Powodzenia i do następnego razu.

D. 

Brak Komentarzy


Napisz Komentarz

Twoj adres email nie bedzie widoczny